Smithopolis

By Thomas Smith
Domovoi - a kind of Russian house spirit

Domovoi - a kind of Russian house spirit

With fond memories of Muffin

With fond memories of Muffin

My illustration for ‘Call Down Thunder’ by Daniel Finn

My illustration for ‘Call Down Thunder’ by Daniel Finn

work in progress

work in progress